Wat betekent?MASTER OF HRM
Met de juiste personen op een geschikte plek wint ons moderne bedrijf in onze Nederlandse bekende- en diensteneconomie een concurrentieslag. Niet alleen een middelen en diensten tellen, doch met name dit menselijk kapitaal is essentieel. Het betekent dat er ons omvangrijke, strategische rol voor HR kan zijn weggelegd.

DOELGROEP


U dan ook heeft een afgeronde bacheloropleiding op dit gebied met HRM of in een vergelijkbare richting en summier 5 jaar relevante werkervaring. Binnen uw bedrijf zit u dan ook op tactisch niveau en uw chef stelt u dan ook in staat opdrachten op strategisch niveau te verrichten. De Master HRM kan zijn absoluut interessant indien u dan ook HR-manager, senior HR-adviseur ofwel beleidsmedewerker bent. Ook zodra u dan ook werkt als (autonoom) consultant kan zijn deze HR Master een waardevolle investering.

TOELATINGSASSESMENT VOOR DE MASTER HR


Bezit u dan ook niet dit passende opleidingsniveau en wilt u toch deelnemen? Vervolgens doet u dan ook een toelatingsassessment. Bekijk verdere over het assessment ofwel neem contact op met een opleidingsmanager voor een persoonlijk en vrijblijvend advies.

WERKVORM


Gedurende de Master HRM doet u bekende op, ontvangt u dan ook inzicht en ontwikkelt u vaardigheden welke u dan ook indien strategische en ondernemende HR-professional versterken. U dan ook volgt 4 masterclasses waarin u dan ook literatuur bestudeert en praktijkcases uitwerkt. Elke masterclass sluit u dan ook af betreffende een individuele opdracht, gericht op de eigen organisatie.

BUSINESS PROJECT HR MASTER


Een integrale toets bij iedere masterclass met deze HR master is dit oplossen aangaande een bestaand vraagstuk. U dan ook gaat in groepsverband ons HRM-geval aanpakken voor de organisatie met een van de mededeelnemers. Uiteindelijk levert u dan ook ons toepasbaar plan op, zeker de organisatie bezit hier meteen voordeel met. In de thesisfase betreffende de Master HRM gaat u dan ook zo’n business vraagstuk zelfstandig onderzoeken, presenteren en verdedigen. In de thesis komt een strekking van een hele master met hrm opleiding deeltijd voorstel en het uitgewerkte idee wordt werkelijk geïmplementeerd in een organisatie.

ERVAREN BEGELEIDING MASTER HRM DEELTIJD


Ondervinden docenten uit de praktijk en professoren betreffende ons bewezen staat met dienst begeleiden u hr opleiding post hbo gedurende een master human resources. Zij verwezenlijken de opleiding hr assistent perfecte vertaalslag betreffende wetenschappelijke ontwikkelingen naar gespecialiseerde en Cursus Master of HRM van AvansPlus praktische vaardigheden en effectief gedrag. Een literatuur is Zoekopdrachten gerelateerd aan cursus hrm grotendeels Nederlandstalig, doch ook gedeeltelijk Engelstalig.

MASTER OF HRM - AvansPlus - AVA003 HRM Infographic Hyperlink 8.20.18 by PlusCursus on Scribd


**Copyright van AvansPlus**

RESULTAAT


Na dit afmaken van een Master HRM beschikt u aan relevante kennis en vaardigheden. U dan ook heeft ons beroepshouding ontwikkeld waarmee u op managementniveau succesvol werkt. U dan ook weet de toegevoegde waarde binnen complexe managementvraagstukken en strategievorming te tonen. Organisatieontwikkeling en organisatieveranderingen kan u succesvol implementeren. De HR-expertise wordt efficiënt ingezet teneinde te komen tot voordeligste performance over uw collegas. Zo draagt uw strategisch HRM-beleid perfect bij aan een organisatiedoelstellingen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *